Klausová synagoga

Klausová synagoga je největší synagoga na území původního židovského ghetta, přežila jeho asanaci i divoké 20. století a dnes slouží výhradně Židovskému muzeu v Praze. Expozice uvnitř synagogy vás provede židovskými svátky, významnými milníky v životě židů i jejich každodenním životem.

Jméno synagogy je odvozeno od tří menších staveb, takzvaných klaus, které v 16. století nechal na místě dnešní synagogy postavit Mordechaj Maisel, velký finančník a mecenáš pražské židovské obce. Jedna z nich sloužila jako ješiva, škola pro studium talmudu, kterou založil a v níž působil slavný rabín Jehuda Liva ben Becalel, známý jako rabi Löw či Maharal. Klausy shořely v roce 1689 při rozsáhlém požáru, který zpustošil velkou část ghetta a celého města, a tak na jejich místě vyrostl v roce 1694 nový svatostánek – Klausová synagoga. Byla postavena v raně barokním stylu, který si zachovala dodnes.

Klausová synagoga sousedí se Starým židovským hřbitovem a Obřadní síní pohřebního bratrstva Chevry kadiši. Právě proto využívalo pohřební bratrstvo synagogu jako modlitebnu.

Pokud jste se rozhodli k návštěvě této synagogy, je potřeba si zakoupit vstupenku do Židovského muzea, která zároveň opravňuje ke vstupu do Španělské synagogy, Pinkasovy synagogy, Maiselovy synagogy, Obřadní síně a na Starý židovský hřbitov. Zakoupit vstupenku pouze do Klausové synagogy není možné.

Tuto synagogu je také možné navštívit s naším průvodcem v rámci soukromé komentované prohlídky pražských synagog v češtině. Formou výkladu se tak dozvíte mnohem více o historii českých židů, jejich tradicích a každodenním životě.

 Kde
Josefov

V Klausové synagoze jako jediné synagoze v Praze si můžete prohlédnout částečně odrolovaný svitek Tóry. Nachází se ve vitríně na středovém pódiu. Jde však o kopii, neboť tento posvátný spis židé nemohou poskvrnit veřejným vystavováním.

Jana, Avantgarde Prague
Personal tip avatar

Mohlo by se vám také líbit

None
Speciální nabídka
Prohlídky v malých skupináchPraha židovskáProhlídky s průvodcem
Avantgarde Prague doporučuje
main picture 6 Cite juive de Prague
Praha židovskáProhlídky s průvodcemSoukromý průvodce

Prohlídka Židovského Města se soukromým průvodcem

2340 CZK
2106 CZK / osoba (skup. 4 osob)
Menu