Pinkasova synagoga je součástí Židovského muzea v Praze a od poloviny minulého století slouží jako památník českým židovským obětem holocaustu. Vnitřní zdi synagogy jsou popsány přibližně 80 000 jmény českých židů, kteří nepřežili nacistické vyvražďování za 2. světové války. Jména jsou řazena abecedně podle jednotlivých českých obcí a ve většině případů je doprovází dva časové údaje: datum narození a datum poslední dostupné zprávy o daném člověku. Tragičnost osudu židovského obyvatelstva umocňuje velice dojemná výstava kreseb terezínských dětí.

Pozdně gotická a renesanční Pinkasova synagoga stojí v těsném sousedství Starého židovského hřbitova. V roce 1535 ji pro svou rodinu nechal postavit Aron Mešulam Horovic z významné pražské židovské rodiny Horoviců. Současná podoba synagogy vzešla z četných stavebních úprav, z nichž některé bylo nutné provést kvůli častým záplavám, jimž synagoga v minulosti podléhala.

Pinkasova synagoga je stále aktivní. Pražské reformní židovské komunity v ní slaví některé významné židovské svátky.

Pokud jste se rozhodli k návštěvě této synagogy, je potřeba si zakoupit vstupenku do Židovského muzea, která zároveň opravňuje ke vstupu do Španělské synagogy, Klausové synagogy, Maiselovy synagogy, Obřadní síně a na Starý židovský hřbitov. Zakoupit vstupenku pouze do Pinkasovy synagogy není možné.

Tuto synagogu je také možné navštívit s naším průvodcem v rámci soukromé komentované prohlídky pražských synagog v češtině. Formou výkladu se tak dozvíte mnohem více o historii českých židů, jejich tradicích a každodenním životě.

 Kde
Josefov

V areálu Pinkasovy synagogy se nachází velmi cenná židovská rituální lázeň Mikve z 15. století. Zajímavé je, že byla objevena teprve v roce 1968. Pražská židovská obec ji stále využívá, ale zároveň ji ve spolupráci s Židovským muzeem v Praze zpřístupnila návštěvníkům. Půlhodinové komentované prohlídky v češtině nebo angličtině se konají každý den vyjma soboty od 13:00. Vstupné stojí 100 Kč za osobu.

Jan, Avantgarde Prague
Personal tip avatar
Menu