Ochrana osobních údajů

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tímto uděluji společnosti Avantgarde Prague DMC s.r.o; Nad Šárkou 1257/108; Praha 6 – Dejvice; 160 00 - Česká republika; IČ: 27639703; DIČ: CZ27639703 (dále jen „zpracovatel“) souhlas se zpracováním svých osobních údajů (dále jen „osobní údaje“).

Účelem zpracování osobních údajů je: (i) poskytování a zprostředkovávání služeb nabízených zpracovatelem; (ii) zasílání nabídek dalších služeb poskytovaných nebo zprostředkovaných zpracovatelem (včetně newsletteru a obchodních sdělení).

Zpracovatel může dále poskytovat osobní údaje osobám, jejichž služby zprostředkovává, jakož i dalším osobám, které zpracovávají údaje vztahující se k cestovnímu ruchu či nabízejí služby vztahující se k cestovnímu ruchu.

Osobní údaje, které bude zpracovatel zpracovávat, zahrnují jméno a příjmení, datum narození, kontaktní údaje (zejména poštovní adresu, telefonní číslo a e-mail), informace o dosavadním využívání služeb, poskytovaných nebo zprostředkovávaných zpracovatelem, a údaje, které zpracovatel zpracovává ze zákona nebo z důvodů plnění vzájemné smlouvy, případně z jiných důvodů, které nevyžadují výslovný souhlas.

Tento souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný a lze ho kdykoli odvolat, a to dopisem zaslaným poštou na adresu zpracovatele, e-mailem zaslaným na adresu info@avantgarde-prague.cz nebo oznámením zaslaným prostřednictvím webových stránek zpracovatele.

Není-li souhlas odvolán, zůstává v platnosti po celou dobu, kdy budou zpracovatelem přímo či zprostředkovaně poskytovány služby, a dále dva roky po ukončení poskytování těchto služeb.

Menu