Bývalá obřadní síň Chevry kadiši

Romantická vzpomínka na zaniklé ghetto...

Při plošné demolici pražského židovského ghetta nenávratně zanikla jeho pitoreskní atmosféra. Na místě úzkých uliček byly vytyčeny široké třídy s honosnými činžovními domy, které nemají s charakterem bývalého ghetta vůbec nic společného. Jediným místem, které si zachovalo alespoň náznak původní atmosféry, je okolí Starého židovského hřbitova. Prchavou iluzi jedinečného ghetta vyvolává nejen hřbitov s náhrobky, ale také několik málo historických budov: Staronová synagoga, Klausová synagoga, Vysoká synagoga a Židovská radnice.

Bývalá obřadní síň pohřebního bratrstva (Chevra kadiša) je jednou z mála novostaveb, které se snaží charakteru zaniklého ghetta přiblížit. Vznikla v letech 1906–1908 a svým romantickým novorománským výrazem jako by evokovala tisíciletou historii ghetta. V přízemí domu byla márnice, v prvním patře se nacházela místnost pro rituální očistu zemřelých a ve druhém spolková síň s cyklem nástěnných obrazů věnovaných činnosti pohřebního bratrstva z konce 18. století.

Od roku 1926 budovu spravuje Židovské muzeum v Praze. Dnes se zde nachází expozice věnovaná Starému židovskému hřbitovu a historii pohřebního bratrstva.

Pokud jste se rozhodli k návštěvě bývalé obřadní síně, je potřeba si zakoupit vstupenku do Židovského muzea, která zároveň opravňuje ke vstupu do Španělské synagogy, Pinkasovy synagogy, Maiselovy synagogy, Klausové synagogy a na Starý židovský hřbitov. Zakoupit vstupenku pouze do obřadní síně není možné.

Toto místo je také možné navštívit s naším průvodcem v rámci soukromé komentované prohlídky pražských synagog v češtině. Formou výkladu se tak dozvíte mnohem více o historii českých židů, jejich tradicích a každodenním životě.

 Kde
centrum | Josefov
Menu