Židovské muzeum v Praze

Od 1. června 2019 do konce roku 2020 je Španělská synagoga uzavřena z důvodu rekonstrukce.

Staré židovské ghetto už dnes prakticky neexistuje, s výjimkou několika synagog a Starého židovského hřbitova bylo zničeno během velké asanace na přelomu 19. a 20. století. Všechny zachovalé historické památky, vyjma Staronové synagogy, dnes spadají pod Židovské muzeum.

Židovské muzeum v Praze se řadí k největším na světě. Stará se o velmi bohaté sbírky předmětů, jež jsou vystaveny v různých památkách. Navštívit je můžete na jedinou vstupenku.

Muzeum jako významný památník nám umožňuje ponořit se do tragické minulosti židovské komunity, která před druhou světovou válkou tvořila nepřehlédnutelnou složku českého obyvatelstva.

V Maiselově synagoze jsou představeny dějiny Židů na českém území od 10. století po 18. století, ve Španělské synagoze se expozice zabývá dějinami spíše novějšími – od židovské emancipace až po současnost. Zároveň v ní můžete obdivovat sbírku obřadních předmětů, překrásná díla renomovaných židovských zlatníků, vyrobená ze stříbra. V Klausové synagoze a v Obřadní síni se prostřednictvím předmětů, jež Židy doprovází od narození až po smrt, dozvíte o jejich tradicích a zvycích.

Nejsilnější emoce vyvolává expozice v Pinkasově synagoze. Ta totiž slouží jako památník českým obětem holocaustu. Všechny zdi synagogy jsou pokryty jmény českých a moravských exterminovaných Židů. V prvním patře jsou vystaveny kresby dětí z Terezína, malého městečka nedaleko Prahy, které sloužilo jako koncentrační tábor Židů před tím, než byli posláni do vyhlazovacích táborů.

Prohlídku Židovského muzea můžete zakončit návštěvou Starého židovského hřbitova, který je rovněž součástí Židovského muzea.

 Kde
Josefov

Absolvování prohlídky muzea s průvodcem vám umožní lépe proniknout do souvislostí studované problematiky. Zarezervujte si u nás svého průvodce a poznejte s ním smutný příběh českých Židů.

Patrick, Avantgarde Prague
Personal tip avatar
Menu