Baťa

Český podnik Baťa byl založen v roce 1894 ve Zlíně. Úspěch společnosti na sebe díky pokrokovým nápadům zakladatele Tomáše Bati nenechal dlouho čekat.

Baťa razil heslo „Boty pro každého“, a proto se rozhodl snížit jejich výrobní cenu. K tomu mu dopomohlo jak zavedení propracovaného motivačního systému pro zaměstnance, tak na svou dobu novátorské řízení a organizace výroby. K podpoře prodeje navíc nechal zřídit marketingové a reklamní oddělení, čímž začala éra slavných baťovských plakátů a vůbec moderní české reklamy.

Baťovské ceny vždy končily číslem 9, aby zákazníci měli pocit, že za ně platí méně. Baťa také příkladně pečoval o své zaměstnance. Velmi brzy si uvědomil, že je potřeba se o ně postarat i v případě nemoci či jiné nenadálé situace. Nechal pro ně proto vybudovat plně vybavené sociální zázemí s pracovními byty, školkami i školami přímo ve svých závodech. Funkcionalistickému baťovskému městečku tehdy vévodila výšková budova se slavnou pojízdnou kanceláří v podobě výtahu, odkud Baťa starostlivě bděl nad svým královstvím.

Koncepcí práce bývá Baťa často přirovnáván k americkému Fordovi a péčí o své zaměstnance zase k francouzskému Michelinovi.

Prodej bot Baťa se již na počátku 20. století rozšířil do celého světa. Během první světové války zásoboval rakousko-uherskou armádu odolnou vojenskou obuví.

Mezi lety 1932 a 1948 vykonával funkci ředitele Baťova koncernu Jan Antonín Baťa, nevlastní bratr Tomáše Bati, který se s příchodem druhé světové války rozhodl přemístit sídlo vedení do Brazílie. Výroba bot byla v té době již značně decentralizovaná a rozmístěná po celém světě. Po druhé světové válce došlo ke znárodnění československého podniku ve Zlíně a jeho přejmenování na Svit, národní společnost; střediskem Baťova koncernu se nově stala Kanada. Počátkem 50. let přešla většina majetku po táhlých rodinných sporech o vlastnictví do rukou Tomáše Jana Bati. Společnost Svit prošla od svého založení mnoha proměnami, ale v Česku existuje dodnes.

Baťovy boty se v Česku prodávají dodnes a mezi Čechy se navíc těší značné oblibě. Na Václavském náměstí naleznete největší tuzemský obchod Baťa o šesti patrech, nabízející rozsáhlou nabídku bot i jiných módních doplňků.

Další prodejna Baťa v centru Prahy: v obchodním centru Palladium na náměstí Republiky (1. patro)

 Kde
centrum | Nové Město
Menu