Staleté premonstrátské sídlo s unikátní barokní knihovnou...

Jméno „Strahov“ pochází z českého slova strážit a velmi přesně tak vystihuje historickou roli kláštera v kontextu Prahy. Premonstrátský klášter byl v polovině 12. století založen na strategickém místě, kudy do města přicházela prastará kupecká cesta z německých zemí, kterou tak klášter pomyslně střežil.

Z románské etapy se dochovalo zdivo kostela i klášterní budovy, kde jsou románské partie názorně vystaveny. Nejvýznamnější proměnou prošel klášter v období baroka, kdy byl přestavěn konvent i kostel a kdy vznikly výrazné věže, které jsou dnes neodmyslitelnou součástí panoramatu města. Barokní interiér kostela Nanebevzetí Panny Marie je skvělou ukázkou umění poloviny 18. století. Fresky zhotovené J. V. Neunherzem zachycují výjevy ze života zakladatele řádu svatého Norberta a scény ze života Panny Marie. Sochařská výzdoba je zejména dílem J. A. Quitainera a I. Platzera.

Šikmo proti průčelí chrámu se nachází honosné průčelí klášterní knihovny, které v letech 1783–1785 realizoval I. J. N. Palliardi. Za ním se ukrývá jeden z nejvelkolepějších knihovních sálů v Evropě – Filosofický sál s freskou „Duchovní vývoj lidstva“, kterou v roce 1794 namaloval F. A. Maulpertsch a která pozoruhodně zrcadlí atmosféru rozporuplné doby na zlomu baroka a osvícenství. V sousedství Filosofického sálu se nachází sál Teologický, kterému dominuje štuková a malířská výzdoba ze 20. let 18. století.

Dodnes je klášter sídlem premonstrátského řádu, na jehož slavnou minulost upomíná i klášterní obrazárna.

 Kde
Hradčany

Součástí komplexu Strahovského kláštera je také Klášterní (mini)pivovar Strahov vařící nepasterované a nefiltrované pivo svatý Norbert, pojmenované podle zakladatele řádu premonstrátů.

Giulia, Avantgarde Prague
Personal tip avatar
Menu