Strahovská knihovna

Strahovský klášter na Hradčanech nabízí dva samostatné návštěvnické okruhy, z nichž jeden je zaměřen na jednu z nejkrásnějších barokních knihoven v České republice. Knihovna se rozkládá ve dvou sálech, dnes nazývaných Teologický a Filosofický.

Teologický sál je dílem architekta Jana Dominika Orsiho z let 1671–1679. Freskami, inspirovanými citáty z Bible i filozofickými traktáty, vyzdobil sál malíř Siard Nosecký. Je zde uloženo přes 18 000 svazků, podle jejichž obsahu byl sál pojmenován. Jedna stěna je zaplněna pouze různými vydáními Bible či jejích částí v mnoha jazycích. V Teologickém sále jsou také umístěny různé knihovnické pomůcky i řada zemských a astrologických glóbů.

Filosofický sál byl vybudován ke konci 18. století italským architektem Ignácem Janem Palliardim. Monumentální nástropní malba Duchovní vývoj lidstva je dílem vídeňského malíře Antona Maulbertsche. V sále se nachází přes 42 000 svazků, mezi nimi je umístěna celá řada vzácných knih, včetně daru manželky Napoleona Bonaparteho Marie Luisy.

 Kde
Hradčany

Druhý návštěvnický okruh vás zavede do Strahovské obrazárny, kde můžete obdivovat středoevropská, italská i flámská výtvarná díla od 14. do 19. století. Součástí prohlídky je rovněž expozice Klenotnice.

Giulia, Avantgarde Prague
Personal tip avatar
Menu