Starý královský palác

Upozorňujeme, že Starý královský palác bude ve dnech 25.–29. 10. 2023 z technických a státně-reprezentačních důvodů uzavřen.

Starý královský palác patří k nejstarším částem Pražského hradu. Čeští panovníci zde sídlili už od 10. století. Zdmi paláce procházely prakticky celé české dějiny, palác stojící ve stínu katedrály svatého Víta je pomyslným centrem české státnosti dodnes. Nejvýznamnějším prostorem je nepochybně Vladislavský sál, kde se dodnes konají zásadní státní slavnosti, jako například předávání státních vyznamenání. V podzemních patrech paláce najdete od roku 2004 stálou výstavu Příběh Pražského hradu.

Archeologické nálezy dokazují, že první dřevěné stavby tu stály už v 9. století. Nejstarší opravdu dochovanou památkou je románský knížecí palác zbudovaný v polovině 12. století knížetem Soběslavem. Palác postupně rozšiřovali jak přemyslovští, tak lucemburští čeští králové. V několika obdobích byl ale palác také zpustlý a neobyvatelný, mezi lety 1383–1484 dokonce králové přesídlili na Staré Město. Až Vladislav Jagellonský se na konci 15. století přestěhoval zpět na Pražský hrad a začal se zásadní přestavbou paláce. Úpravy ve stylu pozdní jagellonské gotiky daly paláci podobu, kterou si uchoval do současnosti. Hlavním architektem přestavby byl Benedikt Rejt.

Benedikt Rejt stál i za stavbou elegantního Ludvíkova křídla. Právě zde se v roce 1618 odehrála zásadní událost českých dějin – pražská defenestrace. Ta vedla k propuknutí českého stavovského povstání a následně k rozpoutání třicetileté války.

 Kde
Hradčany

Vladislavský sál sloužil pro významné společenské události, včetně rytířských turnajů. Dvorské období pozdní gotiky tak muselo počítat s tím, že se v interiérech bude jezdit na koni. V prostorách paláce proto nepřehlédněte typické jezdecké schody.

Ana, Avantgarde Prague
Personal tip avatar
Menu