Malebná vesnice uprostřed honosného barokního města...

Nový Svět je pozoruhodné místo, které si do dnešní doby uchovalo charakter malé vesničky uprostřed velkoměsta. Malebné domy tohoto pražského zákoutí působivě kontrastují s monumentalitou okolních barokních paláců a připomínají skromný způsob života běžných obyvatel hradního předpolí. Nevelká čtvrť byla založena v polovině 14. století a byla začleněna do gotických hradeb Hradčan. V minulosti ji dvakrát zničil požár (1420 a 1541), takže svou dnešní podobu získala až v 17. a 18. století, jak dosvědčují pozoruhodná barokní průčelí jednotlivých domů.

Exotický název čtvrti i honosná pojmenování většiny domů (U Zlatého žaludu, U Zlatého hroznu či U Zlaté hrušky) jsou přesvědčivým svědectvím o charakteru celé lokality. Stejně jako u Zlaté uličky na Pražském hradě, i tady název obsahoval zlato pro vyvážení chudoby, která zde v podhradí ve skutečnosti panovala. Díky malebnému charakteru se čtvrť stala nejen oblíbeným námětem mnoha obrazů, ale také vyhledávaným útočištěm umělců a bohémů. Střípky tohoto svébytného uměleckého světa tu můžeme zaznamenat i dnes. V řadě domů se nacházejí ateliéry a galerie a stále ještě zde bydlí starousedlíci, kteří nedají na jedinečné kouzlo místa dopustit.

 Kde
centrum | Hradčany

Při procházce po Novém Světě mějte oči na stopkách, určitě se vám tak podaří odhalit pozoruhodné detaily. Za pozornost stojí například klika domovních dveří domu U Zlatého beránka.

Anaïs, Avantgarde Prague
Personal tip avatar
Menu