Kostel svatého Františka z Assisi

Působivá ozvěna barokního Říma...

Prvotní kostel svatého Františka byl založen v roce 1252 při klášteře Křížovníků s červenou hvězdou, což je jediný původní mužský duchovní řád v českých zemích. S touto historií je spjatý dodnes – starobylý řád při kostele stále sídlí a základy gotického kostela jsou viditelné v kryptě dnešní stavby.

Současný chrám, postavený ve třetí čtvrtině 17. století, má v kontextu pražské barokní architektury výjimečné postavení. Je to stavba, která ve své architektuře evokuje jednak barokní Řím, jednak klasickou Francii, čímž propojuje dva nejvýznamnější architektonické proudy Evropy 17. století. Autor kostela Jean-Baptiste Mathey se narodil v Burgundsku, avšak mládí a první léta praxe strávil v Římě. Právě tam si jej všiml pražský arcibiskup Jan Bedřich z Valdštejna. Přivedl jej do Prahy a zadal mu zdejší nejvýznamnější stavby – arcibiskupský palác a kostel svatého Františka u Karlova mostu.

Při kompozici stavby použil Mathey motivy, které jsou typické pro barokní Řím – dynamické průčelí, které suverénně ovládá Křížovnické náměstí, a vysokou kupoli, jež evokuje chrám svatého Petra a další římské stavby. Francouzské kořeny má naopak půdorys kostela i ušlechtilé řešení fasády, která je jako jedna z mála v Praze jednobarevná a sestavená z velkých kamenných desek.

Interiér kostela se vyznačuje unikátním propojením architektury s malířskou a sochařskou výzdobou. Hlavní oltář i sochy v nikách navazují svým dynamismem a estetičností na římskou tvorbu Gian-Lorenza Berniniho. Stěny jsou obloženy barevnými mramory s rafinovaně sladěnými odstíny. Vyvrcholením prostoru je kupole s freskou Posledního soudu, která je dílem nejvýznamnějšího pražského barokního freskaře Václava Vavřince Reinera.

 Kde
centrum | Staré Město

Tento kostel otevírá své brány pouze v čase pravidelných podvečerních koncertů varhanní hudby. Vstupenku si můžete zakoupit zcela jednoduše na našem webu. Interiér prošel v roce 2017 rozsáhlou rekonstrukcí, takže vás čeká velmi působivý hudební i architektonický zážitek.

Camilla, Avantgarde Prague
Personal tip avatar
Menu