Bazilika svatého Jiří

Působivý románský chrám ukrytý za barokní oponou...

Chrám svatého Jiří je jedním z nejstarších svědků historie Pražského hradu. Jeho kamenné věže nás v čase navracejí do románské doby, ve které stála na místě katedrály svatého Víta mohutná románská Spytihněvova bazilika a městu dominovaly bílé kvádry románských kostelů, paláců a domů.

Kořeny kostela sahají do 10. století. Tehdy zde byla postavena první bazilika, při níž byl následně založen nejstarší klášter benediktýnek v Čechách. Dnešní kostel pochází z obnovy po požáru ve 12. století. Románskou vrstvu právě z této doby zdůraznila rekonstrukce památky v 19. století. Došlo při ní k odhalení původní zdi a odstranění mnoha prvků a doplňků z pozdějších uměleckých etap. Z těch, které byly ponechány, je bezesporu nejvýznamnější jižní portál s reliéfem svatého Jiří s drakem. Patří totiž k prvním renesančním památkám nejen na Pražském hradě, ale i v českých zemích. Barokní etapu reprezentuje průčelí a kaple svatého Jana Nepomuckého, které svým bohatým výrazem až provokativně kontrastují se strohostí románských věží.

Za návštěvu zde stojí nejen hlavní trojlodí s monumentální románskou apsidou, ale také krypta či kaple panny Marie, jejíž zdivo přežilo středověký požár. Tohle místo je tudíž jedním z mála dochovaných svědků původního kostela z 10. století. Mimořádný význam dává kostelu hrob význačné české světice, svaté Ludmily, babičky svatého Václava.

Návštěva baziliky svatého Jiří je možná pouze s platnou vstupenkou na malý nebo velký okruh Pražského hradu. Do této památky se můžete podívat také v rámci naší soukromé prohlídky Hradu s česky hovořícím průvodcem.

 Kde
Hradčany

Nad bazilikou ční dvě bílé románské věže. Jedné z nich průvodci po Pražském hradě přezdívají Adam a druhé Eva. Když se na ně pozorně zadíváte, snadno pochopíte, která je která.

Šárka, Avantgarde Prague
Personal tip avatar
Menu