Salmovský palác

Poměrně nedávno zrekonstruovaný Salmovský palác na Hradčanském náměstí těsně přiléhá k paláci Schwarzenberskému. Navazuje tak přirozeně na sousední kolekci českého barokního umění a představuje české, ale i rakouské a německé umění 19. století. Klasicistní podoba paláce jako by byla stvořena přímo pro tuto sbírku. Interiéry paláce, který byl původně zamýšlen jako bytový dům, plně souzní s duchem vystavených děl.

Hned zpočátku vás upoutají díla Antonína Machka, vynikajícího portrétisty a malíře historických výjevů, Františka Tkadlíka, prvního českého ředitele Akademie výtvarných umění v Praze, či Josefa Navrátila, krajináře a tvůrce nástěnných maleb. Široce je obsaženo také dílo rodiny Mánesů, kde vedle Antonína a Quida dominuje nejslavnější člen rodiny Josef Mánes, jeden z největších představitelů českého romantismu. Sbírka představuje jeho tvorbu v plné šíři od krajin přes žánrové malby k portrétům, mezi nimiž vyniká obraz Josefina, někdy označovaný jako Mona Lisa českého malířství.

Krajinářskou školu ve sbírce reprezentují například Adolf Kosárek či Bedřich Havránek, v jejichž plátnech se spojuje romantický obsah s realistickým pojetím malby. Mezi malíři historických námětů najdeme výraznou osobnost v malíři Jaroslavu Čermákovi, u nějž se díky jeho častým pobytům v zahraničí objevují rovněž orientální výjevy z Turecka či Černé Hory. Sochařská tvorba 19. století je reprezentována díly Václava Prachnera, Václava Levého a dalších.

Německé a rakouské umění je ve sbírce zastoupeno jmény jako Caspar David Friedrich (obraz Severní moře v měsíčním svitu), Christian Morgenstern či Carl Rottmann. Přízemí paláce je využíváno na krátkodobé výstavy.

 Kde
Hradčany

Můžete také navštívit studijní depozitář, kde je možné v rámci speciálních programů nahlédnout do zákulisí galerijní práce a spatřit díla tak, jak jsou instalována v depozitářích.

Ana, Avantgarde Prague
Personal tip avatar
Menu