Příběh Pražského hradu

Pokud po návštěvě Pražského hradu ještě nebudete mít dost historie nebo se naopak chcete na jeho návštěvu dobře připravit, vydejte se za Příběhem Pražského hradu do gotického podlaží Starého královského paláce. Originální památky a texty vám blíže nastíní tisíciletou historii největšího hradního komplexu na světě.

Expozice je rozdělena do dvou částí, z nichž jedna se věnuje historii Hradu od počátků až do 20. století, a to skrze významné osobnosti, zásadní události a stavební vývoj hradního areálu. Druhá část je zaměřena na historicky důležité a zajímavé příběhy, spojené s Pražským hradem, jako například Příběh českých patronů, Příběh církve a katedrály, Příběh korunovací či Příběh pohřbívání.

K větší atraktivitě expozice jistě přispívají interaktivní prvky i netradiční programy pro děti. Ve filmu Proměny Pražského hradu můžete vidět skrytá zákoutí areálu i plánované hradní památky, které nikdy nebyly realizovány. Sbírka je v průběhu své existence také obměňována a doplňována.

 Kde
Hradčany

Zájemci o historii a umění mohou navštěvovat přednáškový cyklus v pravidelných čtrnáctidenních intervalech, kde se dozví o nejnovějších výzkumech a poznatcích z historie Pražského hradu.

Giulia, Avantgarde Prague
Personal tip avatar
Menu