Novoměstská radnice

Gotické jeviště dramatických dějin...

Novoměstská radnice byla postavena na přelomu 14. a 15. století jako centrum politické moci gotického Nového Města. Základním motivem věže navazuje na starší Staroměstskou radnici, které se chtěla výstavností zjevně vyrovnat. Gotické interiéry radnice byly svědky dramatických událostí, které předznamenaly krvavé husitské války. V roce 1419 do radnice vtrhl zfanatizovaný dav stoupenců husitské víry a vyhodil z oken radnice katolické konšely.

Významnou přestavbou prošla radnice na počátku 16. století, kdy byly postaveny štíty a zřízen raně renesanční portál. Tato přestavba byla dílem královského architekta Beneditka Rieda, který byl rovněž autorem pozoruhodného Vladislavského sálu na Pražském hradě. Dnešní štíty jsou však jen kopií těch původních. Na počátku 19. století byly totiž v rámci utilitární přestavby gotické prvky sneseny a radnice získala vzhled běžné úřední budovy. Goticko-renesanční tvář radnici vrátil až Kamil Hilbert na počátku 20. století. I tentokrát lze hovořit o pomyslném uměleckém propojení novoměstské radnice s Pražským hradem, neboť Hilbert byl ve stejné době autorem poslední fáze dostavby chrámu svatého Víta.

Poslední obnovou radnice prošla na sklonku 20. století. Tehdy byly rehabilitovány gotické prostory a vzniklo moderní dvorní křídlo. Dnes se v části Novoměstské radnice nachází trendy kavárna Café Neustadt a historické sály bývají využívány k výstavním a společenským účelům.

 Kde
centrum | Nové Město

Z radniční věže je unikátní a málo známý pohled na Nové Město i celé panorama historické Prahy.

Patrick, Avantgarde Prague
Personal tip avatar
Menu