Národní památník hrdinů heydrichiády

Památník věnovaný parašutistům, kteří se v roce 1942 účastnili atentátu na říšského protektora Reinharda Heydricha, je příhodně umístěn v pravoslavném chrámu svatého Cyrila a Metoděje na Novém Městě, kde se parašutisté následně až do prozrazení schovávali. Památník představuje jednu z mála expozic v Praze, která citlivým a detailním způsobem přibližuje situaci v Československu těsně před druhou světovou válkou a v jejím průběhu. Přestože je expozice zaměřena především na operaci Anthropoid, jak se atentát spáchaný členy českého zahraničního odboje na Heydricha označoval, dozvíme se zde také, co celé situaci předcházelo a jaké měla akce dopady. Tím nejtragičtějším bylo vyvraždění a vypálení obce Lidice německými nacisty, ačkoli spojení obyvatel s atentátem bylo jen záminkou a vycházelo z naprosto neprokázaného podezření.

Expozice, za jejíž návštěvu zaplatíte pouze dobrovolné vstupné, sestává ze dvou částí. První tvoří místnost s textovými panely, kde nechybí bohatá fotografická dokumentace, a také vitríny se zlomkem toho, co se z osudové události zachovalo. Doba od mnichovské dohody přes zabrání Československa Němci, příjezd Heydricha a počátky jeho drastické snahy o poněmčování českého národa až po přípravy atentátu, jeho průběh a následné události… To vše je v expozici umocněno připomínkou množství lidí, kteří se podíleli na akci a kteří byli za pomoc parašutistům nakonec popraveni.

Silným zážitkem je druhá část expozice, tedy samotná krypta chrámu, kde se parašutisté po akci schovávali, kde byli kvůli zradě nalezeni a kde také všichni hrdinskou smrtí zemřeli. Moderní dveře, vedoucí do krypty, naznačují symbolickou hranici, jejíž překročení znamenalo pro každého, kdo se na atentátu podílel, vědomé a nevratné rozhodnutí – překročení hranice z bezpečí do smrtelného rizika.

 Kde
Nové Město

Adresa

Nezapomeňte zajít rovněž do samotného chrámu. Jedná se o barokní pravoslavný chrám se zajímavou výzdobou, ale kromě toho vám opět silně připomene poslední okamžiky skrývajících se parašutistů.

Ana, Avantgarde Prague
Personal tip avatar
Menu