Náprstkovo muzeum

I v centru Prahy se můžete přenést do světa asijských, afrických a amerických kultur. Zakladatel muzea Vojta Náprstek (1826–1894) byl českým vlastencem, mecenášem a bojovníkem za pokrok. Rodinný pivovar na Betlémském náměstí změnil v centrum české inteligence, spoluzaložil Klub českých turistů, a když jeho národopisné sbírky narostly tak, že rodinný pivovar nestačil, nechal přistavět budovu, která dodnes nese jeho jméno – Náprstkovo muzeum.

Muzeum je součástí stálých expozic Národního muzea. Se životem a dílem Vojty Náprstka seznamuje samostatná část muzea. V přízemí se nachází veřejná knihovna a studovna, přednáškový sál a výstavní síň, ve které se pravidelně pořádají výstavy zaměřené na mimoevropské kultury. Sbírky muzea jsou nesmírně bohaté a ve stálých expozicích je vystavena jen velmi malá část. Expozice s názvem Kultury Austrálie a Oceánie se nachází ve třetím patře budovy a představuje materiální kulturu domorodých obyvatel australského kontinentu a ostrovů z oblasti Melanésie, Polynésie a Mikronésie. Ve třech sálech uvidíte předměty australských lovecko-sběračských kmenů, předměty z každodenního i obřadního života zemědělců a rybářů, kultovní i rituální pomůcky.

 Kde
Staré Město

Za návštěvu jistě stojí již samotný dům U Halánků, stavební komplex z konce 16. století. Původní živnost rodičů Vojty Náprstka připomíná nápis nad portálem: U Halánků, pivovar a vinopalna. Nádvoří muzea můžete využít k odpočinku, často jsou zde instalovány venkovní výstavy, přístupné veřejnosti zdarma.

Corentin, Avantgarde Prague
Personal tip avatar
Menu