Jezuitská pevnost uprostřed Prahy...

Klementinum je po Pražském hradě druhý nejrozsáhlejší historický areál v Praze. Bylo postaveno jako kolej jezuitského řádu, dlouho hostilo pražskou univerzitu a dnes je sídlem Národní knihovny České republiky. Rozlehlý komplex s pěti nádvořími a dvěma kostely představuje zcela svébytný svět mimo běžný čas a prostor, vložený jako samostatný ostrov ticha do labyrintu staroměstských uliček.

Jezuité, kteří do Prahy přišli v roce 1555, si umístění nevybrali náhodně – místo u Karlova mostu a Křížovnického náměstí bylo jedním z nejprestižnějších a nejviditelnějších na Starém Městě. Zárodkem budoucí koleje se stal klášter dominikánů, který zde byl založen ve 13. století u románského kostela sv. Klimenta. Stavba dnešní koleje započala v polovině 17. století a dokončena byla o století později. Hlavním architektem komplexu byl Carlo Lurago, který vytvořil nejen ideový návrh celého areálu, ale také honosnou fasádu do Křížovnické ulice a pozoruhodné triumfální průčelí přilehlého kostela sv. Salvátora.

Přes poměrně dlouhou dobu stavby se areál vyznačuje jednotným architektonickým řešením, které evokuje barokní palácové či zámecké stavby. Neméně honosné jsou i dochované interiéry. Vedle dvou kostelů (svatého Klimenta a svatého Salvátora) se skvělou sochařskou i malířskou výzdobou a Vlašské kaple, která byla hlavním kostelem pražské italské umělecké kolonie, se do dnešních dnů dochoval také pozoruhodný refektář s barokní freskovou výzdobou (dnes studovna Národní knihovny), knihovní sály s historickými glóby, barokní Zrcadlová kaple či astronomická věž, kde se nachází nejstarší meteorologická stanice v Čechách a ze které je krásný výhled na staroměstské střechy.

 Kde
Staré Město

V Zrcadlové kapli se pravidelně konají hodinové koncerty klasické hudby, na něž si naším prostřednictvím můžete zakoupit vstupenku.

Marcela, Avantgarde Prague
Personal tip avatar
Menu