Klášter svaté Anežky České

Gotický klášter, schovaný v srdci Prahy na Starém Městě, nabízí jednu z nejkvalitnějších sbírek středověkého umění ve střední Evropě. Především za „zlaté éry“ vlády Karla IV. se Praha stává kulturní perlou Evropy. Připravte se na nezapomenutelné setkání se středověkými umělci přímo v dobových prostorách ze 13. století.

Kolekce, umístěná v patře kláštera, představuje průřez středověkým malířstvím, sochařstvím i uměleckým řemeslem během tři staletí (1200–1550). K vrcholům sbírky patří díla z období vlády rodu Lucemburků, zejména umělci působící na dvoře Karla IV. – mistr vyšebrodský a mistr Theodorik, autor výzdoby slavné kaple svatého Kříže na hradě Karlštejně. Sbírka dále nabízí vynikající díla takzvaného krásného slohu z doby vlády Karlova syna Václava IV. – mistr třeboňského oltáře ve svých ladných, smyslově krásných postavách dokázal spojit skutečné a nadpozemské a spolu s autory „krásných madon“ tak patří k nejvýznamnějším představitelům tohoto slohu.

Samotný klášter svaté Anežky České se řadí k nejvýznamnějším gotickým stavbám Prahy. Najdete zde také expozici věnovanou zakladatelce kláštera a jeho historii.

 Kde
Staré Město

Zdarma jsou přístupné dvě klášterní zahrady, kde se setkáte se sochařskými díly předních českých umělců, jako jsou Karel Malich, Čestmír Suška, František Skála či Stanislav Kolíbal.

Karolína, Avantgarde Prague
Personal tip avatar
Menu