Hradčany

Hradčany jsou pozoruhodná historická čtvrť plná působivých architektonických kompozic a kontrastů. Jejich osud je úzce svázán s osudy Pražského hradu, jemuž tvoří předpolí a zázemí. Hlavní hradčanské ulice odkazují svým nepravidelným průběhem na prastaré cesty, které Hrad spojovaly s významnými hradišti v okolí. Od počátku se na Hradčanech usazovali zejména ti, jejichž život byl nějak spojen s provozem Hradu.

Na rozdíl od Starého Města či Malé Strany se zde tak nacházely spíše skromnější domy, které mohly vytvářet i mimořádně malebná komorní místa, jak ukazují intaktně dochované uličky hradčanského Nového Světa. Bezprostřední blízkost Hradu však logicky vyvolala i zájem šlechty, která si od 16. století stavěla honosné paláce jak na Hradčanském náměstí, tak podél hlavní cesty, zvolna stoupající ke Strahovu.

Na rozdíl od historických čtvrtí v podhradí se Hradčanům vyhnuly razantní zásahy moderní doby a jejich unikátní charakter čtvrti rozlehlých paláců a drobných malebných domků zůstal uchován až dodnes.

Nejvýznamnější památky:

Nejstarší období Hradčan dokládají románské zbytky kostela a kláštera na Strahově, který patří mezi nejpůsobivější klášterní komplexy v Praze. Doba renesančního a rudolfinského rozkvětu je skvěle reprezentována Schwarzenberským palácem, v němž se dnes nacházejí sbírky barokního umění Národní galerie.

Pro dnešní podobu čtvrti je nejdůležitější období barokní, kdy vznikaly rozlehlé paláce v okolí náměstí (paláce Šternberský, Thunovský či Arcibiskupský) i v horní oblasti Hradčan, kde mohou dokonce v panoramatu konkurovat samotnému Pražskému hradu (Černínský palác).

Atmosféru vroucí barokní zbožnosti je možno dodnes zakusit v unikátním areálu Lorety, vyvíjejícím se od počátku 17. do sklonku 18. století. Rozporuplné období osvícenství reprezentuje Strahovská knihovna, jejíž monumentální výmalba je oslavou duchovního vývoje lidstva.

 Kde
Hradčany

Adresa

Mohlo by se vám také líbit

main picture 2 visit hradcany prague czech republic czechia
BarokoProhlídky s průvodcemSoukromý průvodce

Klenoty Hradčan se soukromým průvodcem

2195 CZK
1976 CZK / osoba (skup. 4 osob)
Menu