Kontakt
Oblíbené

Základní informace

Zaměření muzea
Zaměření galerie
Sloh baroko
Kde? Hradčany

Strahovský klášter na Hradčanech nabízí dva samostatné návštěvnické okruhy, z nichž jeden je zaměřen na jednu z nejkrásnějších barokních knihoven v České republice. Knihovna se rozkládá ve dvou sálech, dnes nazývaných Teologický a Filosofický.
Teologický sál je dílem architekta Jana Dominika Orsiho z let 1671–1679. Freskami, inspirovanými citáty z Bible i filozofickými traktáty, vyzdobil sál malíř Siard Nosecký. Je zde uloženo přes 18 000 svazků, podle jejichž obsahu byl sál pojmenován. Jedna stěna je zaplněna pouze různými vydáními Bible či jejích částí v mnoha jazycích. V Teologickém sále jsou také umístěny různé knihovnické pomůcky i řada zemských a astrologických glóbů.
Filosofický sál byl vybudován ke konci 18. století italským architektem Ignácem Janem Palliardim. Monumentální nástropní malba Duchovní vývoj lidstva je dílem vídeňského malíře Antona Maulbertsche. V sále se nachází přes 42 000 svazků, mezi nimi je umístěna celá řada vzácných knih, včetně daru manželky Napoleona Bonaparteho Marie Luisy.

Jen tak mezi námi

Druhý návštěvnický okruh vás zavede do Strahovské obrazárny, kde můžete obdivovat středoevropská, italská i flámská výtvarná díla od 14. do 19. století. Součástí prohlídky je rovněž expozice Klenotnice.

Giulia

Adresa

Strahovská knihovna Strahovské nádvoří 132/1 Praha 1 – Hradčany 118 00

Zkušenosti ostatních

Najdete v okolí

Aktivity a zážitky
Co navštívit
Kde se najíst a napít
Nakupování