Zahrada Kinských

Zahrada Kinských je součástí zeleného pásu parků a zahrad, táhnoucího se pod Petřínským vrchem od Holečkovy ulice na Smíchově až k Pražskému hradu. Svůj název nese po knížecí rodině Kinských, která začala v první polovině 19. století skupovat zdejší hospodářské usedlosti a vinice, aby zde vybudovala své letní sídlo s rozsáhlým parkem.

V současné době můžete v zahradě vidět jak letohrádek, tak i dřívější technické budovy (vrátnici, kočárnu). Naleznete zde ale také původní dekorativní prvky (jezírka, vodopád, skály aj.), které byly postupem času doplněny o množství nových artefaktů, jakými jsou např. socha české herečky Hany Kvapilové nebo socha lachtana, kterou bylo opatřeno jedno z jezírek.

Při procházce určitě natrefíte i na gotickou Hladovou zeď, která odděluje Zahradu Kinských od Petřínských sadů a Nebozízku. Tu však nenechali vybudovat Kinští, nýbrž Karel IV. za účelem posílení opevnění Menšího Města pražského (Malé Strany). A proč se zdi říká „Hladová“? Podle legendy zaměstnal panovník při její stavbě chudinu, pro kterou byla práce zdrojem obživy v době hladomoru. Ačkoli se jedná opravdu jen o legendu, název zdi zůstal dodnes.

Další zajímavostí zahrady je celodřevěný pravoslavný chrám sv. Michala, který byl koncem dvacátých let 20. století převezen přímo z Podkarpatské Rusi. Chrám, pocházející ze 17. století, věnovali jakožto typickou lidovou stavbu Praze (svému tehdejšímu hlavnímu městu) Rusíni, kteří na Podkarpatské Rusi žili.

Bez zveličování můžeme prohlásit, že zahrada je velmi malebná a romantická. Stejně jako jiné kopcovité zahrady v Praze, poskytuje i Zahrada Kinských mnoho krásných výhledů na město a řeku. V teplých dnech vás navíc osvěží příjemné prostředí keřů a vzrostlých stromů či čerstvý vzduch u tekoucích schodů a vodopádu.

 Kde
mimo centrum | Smíchov

Nechte se procházkou dovést až k Petřínské rozhledně. Za jasného počasí z ní uvidíte nejen Prahu v celé své kráse, ale je možné zahlédnout i nejvyšší české hory Krkonoše.

Marek, Avantgarde Prague
Personal tip avatar
Menu