Výstavní prostory v Městské knihovně

Prostory druhého patra Městské knihovny na Mariánském náměstí jsou součástí Galerie hlavního města Prahy, která spravuje celkem sedm objektů. Rozsáhlé výstavní prostory v budově Městské knihovny získala galerie v roce 1992.

Součástí rekonstrukce výstavních prostor bylo i originální řešení hlavního vstupu do Galerie, které je dílem architekta Vlado Miluniće, jednoho z autorů slavného Tančícího domu v Praze. Výstavní plán galerie se zaměřuje na přední české i světové současné umělce v širokém rozmezí malby, sochařství, fotografie, video artu či street artu.

Z výrazných jmen, která galerie v posledních letech představila, jmenujme například anglického sochaře Richarda Deacona, české umělce Jana Mertu, Krištofa Kinteru, Petra Nikla, Milenu Dopitovou či zajímavé výstavní projekty, jako byla mezinárodní výstava street artu a graffiti Městem posedlí nebo výstava Bruselský sen, prezentující československou účast na Světové výstavě Expo 58 v Bruselu a životní styl první poloviny 60. let.

Aktuální program výstav najdete zde.

 Kde
Staré Město

Hlavní vstup do galerie je umístěn v ulici Valentinská. Pokud však vejdete do budovy přímo z Mariánského náměstí, narazíte ve vestibulu knihovny na pozoruhodné umělecké dílo s názvem Idiom, tedy velký tubus z knih. Nezapomeňte se podívat otvorem dovnitř!

Šárka, Avantgarde Prague
Personal tip avatar
Menu