Staroměstská radnice

Živoucí symbol významu Starého Města...

V dramatickém osudu Staroměstské radnice jako by se koncentrovala celá historie Starého Města pražského. Radnice byla založena v polovině 13. století jako centrum správy nejvýznamnějšího královského města v Čechách. Historie radničních domů je však mnohem starší, jak dokládá labyrint gotických a románských sklepení v suterénu radnice. Původně se radnice nacházela v nárožním domě Volflina od Kamene, kterému dominovala mohutná kamenná věž. Vliv radnice však rychle rostl a bylo nutno přikupovat přiléhající domy. Během staletí tak nakonec byly všechny domy radničního bloku propojeny do jednoho komplikovaného organismu.

Největším uměleckým rozvojem prošla radnice ve druhé polovině 14. a na počátku 15. století v období vlády Karla IV. a Václava IV. Tehdy byla zvýšena věž, bylo postaveno honosné radniční křídlo s arkýřem (který jediný se z křídla dochoval do dnešní doby) a byl realizován i unikátní středověký orloj, který nemá v Evropě mnoho obdob. Neméně důležitá byla pro podobu stavby doba Jagellonské vlády na přelomu 15. a 16. století, ze které pocházejí pozdně gotická a raně renesanční okna radničních domů. Až do 16. století byl význam Staroměstské radnice nesporný a výjimečný. V období bezvládí a sporů se radnice dokonce stávala středobodem politické moci v Čechách, což jí dávalo zvláštní symbolickou hodnotu. Její role se začala oslabovat až s ústupem významu měst v 17. a 18. století.

Nejzásadnější proměnou prošla v období osvícenství, kdy se sice stala radnicí celé Prahy, avšak zároveň byla přeměněna v úřad, který postupně vytlačil její politickou a symbolickou roli. Z utilitárních důvodů bylo nejprve přepatrováno a následně i zbořeno reprezentativní gotické křídlo, jež bylo v polovině 19. století nahrazeno nepříliš zdařilou novogotickou novostavbou. Právě tato část radnice byla nejvíce poškozena během bojů v květnu 1945 a zbývá z ní jen symbolické torzo. Ostatní historické části se do dnešních dnů dochovaly bez výraznějších zásahů a jsou tak pozoruhodnou živoucí kronikou osudů této mimořádné stavby.

 Kde
centrum | Staré Město

Velká část prostor Staroměstské radnice je s platnou vstupenkou přístupná veřejnosti. Turisté se mohou podívat do historických sálů, kaple, podzemí nebo se mohou nechat vyvézt výtahem na vyhlídkovou věž.

Giulia, Avantgarde Prague
Personal tip avatar

Mohlo by se vám také líbit

main picture Grand tour Prague
Speciální nabídka
Prohlídky v malých skupináchProhlídky s průvodcemAvantgarde Prague doporučuje
Avantgarde Prague doporučuje
5 Vieille ville de Prague
Prohlídky s průvodcemSoukromý průvodce
main picture 2 private petit tour prague czech republic czechia
Prohlídky s průvodcemSoukromý průvodce
Menu