Staroměstská radnice

Živoucí symbol významu Starého Města...

V dramatickém osudu Staroměstské radnice jako by se koncentrovala celá historie Starého Města pražského. Radnice byla založena v polovině 13. století jako centrum správy nejvýznamnějšího královského města v Čechách. Historie radničních domů je však mnohem starší, jak dokládá labyrint gotických a románských sklepení v suterénu radnice. Původně se radnice nacházela v nárožním domě Volflina od Kamene, kterému dominovala mohutná kamenná věž. Vliv radnice však rychle rostl a bylo nutno přikupovat přiléhající domy. Během staletí tak nakonec byly všechny domy radničního bloku propojeny do jednoho komplikovaného organismu.

Největším uměleckým rozvojem prošla radnice ve druhé polovině 14. a na počátku 15. století v období vlády Karla IV. a Václava IV. Tehdy byla zvýšena věž, bylo postaveno honosné radniční křídlo s arkýřem (který jediný se z křídla dochoval do dnešní doby) a byl realizován i unikátní středověký orloj, který nemá v Evropě mnoho obdob. Neméně důležitá byla pro podobu stavby doba Jagellonské vlády na přelomu 15. a 16. století, ze které pocházejí pozdně gotická a raně renesanční okna radničních domů. Až do 16. století byl význam Staroměstské radnice nesporný a výjimečný. V období bezvládí a sporů se radnice dokonce stávala středobodem politické moci v Čechách, což jí dávalo zvláštní symbolickou hodnotu. Její role se začala oslabovat až s ústupem významu měst v 17. a 18. století.

Nejzásadnější proměnou prošla v období osvícenství, kdy se sice stala radnicí celé Prahy, avšak zároveň byla přeměněna v úřad, který postupně vytlačil její politickou a symbolickou roli. Z utilitárních důvodů bylo nejprve přepatrováno a následně i zbořeno reprezentativní gotické křídlo, jež bylo v polovině 19. století nahrazeno nepříliš zdařilou novogotickou novostavbou. Právě tato část radnice byla nejvíce poškozena během bojů v květnu 1945 a zbývá z ní jen symbolické torzo. Ostatní historické části se do dnešních dnů dochovaly bez výraznějších zásahů a jsou tak pozoruhodnou živoucí kronikou osudů této mimořádné stavby.

 Kde
centrum | Staré Město

Velká část prostor Staroměstské radnice je s platnou vstupenkou přístupná veřejnosti. Turisté se mohou podívat do historických sálů, kaple, podzemí nebo se mohou nechat vyvézt výtahem na vyhlídkovou věž.

Giulia, Avantgarde Prague
Personal tip avatar
Menu