Schwarzenberský palác

Již samotný pohled na jeden z nejkrásnějších renesančních paláců v Praze láká k jeho návštěvě. Stejně jako se celá Praha pyšní množstvím barokních chrámů a paláců, tak i sbírka ve Schwarzenberském paláci v těsném sousedství Pražského hradu nabízí množství významných malířů i sochařů, a to od období manýrismu 16. století až po pozdně barokní dobu 18. století.

Kolekce manýristického umění vznikala pro pražský dvůr císaře Rudolfa II., jednoho z největších sběratelů umění. Kvůli historickým okolnostem ovšem ze sbírky do dnešních dob zůstal jen zlomek její původní velikosti. To ale neubírá na kvalitě vystavených umělců, mezi nimiž jsou zastoupeni například Bartholomeus Spranger, Hans von Aachen či Adriaen de Vries.

Ranému baroku vévodí početný soubor obrazů Karla Škréty, zakladatele barokní malby v Čechách, který díky své cestě do Itálie navázal na pokrokové proudy evropského umění. Smyslově naléhavé a expresivní umění, čerpající především z holandské a vlámské tradice, představují díla Michaela Leopolda Willmanna i jeho žáka a nevlastního syna Jana Kryštofa Lišky.

Nejvýraznějším jménem vrcholného baroka v Čechách je ovšem malíř, který nikdy neopustil Čechy, žil velmi bouřlivým životem, peníze rád utrácel za dobré víno, sýry, tabák a pudr, nepříliš úspěšně investoval do těžby zlata a velkou část svého života vedl soudní spory kvůli dluhům. Tím umělcem byl Petr Brandl. Jeho díla se nesou v duchu caravaggiovské temnosvitné a expresivní malby. Vysoce kvalitní je také soubor portrétů malíře Jana Kupeckého. Tvůrce především freskové malby Václav Vavřinec Reiner, který zanechal své stopy v řadě pražských kostelů a paláců, je v galerii zastoupen krajinami a přípravnými skicami.

Ukázky barokního sochařství jsou umístěny v přízemí paláce společně s hmatovou expozicí Doteky baroka, kde jsou odlitky barokních soch doplněny popisky v Braillově písmu. Nejvýraznějšími osobnostmi barokního sochařství v Čechách byli bezpochyby Matyáš Bernard Braun a Ferdinand Maxmilián Brokoff, jejichž sochy zdobí mimo jiné také Karlův most. V přízemí se nachází rovněž expozice Barokní umělecké řemeslo.

 Kde
Hradčany

Prohlédněte si zblízka dekorativní výzdobu fasády Schwarzenberského paláce, která se nazývá sgrafito. Jedná se o techniku typickou pro období renesance, kdy se spodní vrstva tmavé omítky nechá zaschnout a do svrchní tenké vrstvy omítky světlé barvy se za vlhka proškrabují vzory.Kromě toho se nezapomeňte podívat na ojedinělý barokní krov v podkroví paláce, kde je nyní umístěna císařská zbrojnice s ukázkami historických zbraní od 15. do 19. století.

Šárka, Avantgarde Prague
Personal tip avatar
Menu