Muzeum hlavního města Prahy

Pokud jste milovníci historie a zajímá vás, jak vzniklo město Praha, jak se vyvíjelo během jednotlivých staletí, jak vznikaly nejcennější architektonické památky a jak se měnil umělecký vkus obyvatel, navštivte hlavní budovu Muzea hlavního města Prahy. Stojí kousek od stanice metra Florenc a v rozsáhlé expozici vám přiblíží Prahu od pravěku do období baroka.

Expozice pravěku ukazuje s využitím archeologických objevů každodennost tehdejšího života, ale také historii příchodu Slovanů v raném středověku. Expozice středověku je věnována především vzniku Pražského hradu a Vyšehradu, založení jednotlivých pražských částí i bouřlivému období husitských válek. Další expozice se věnuje přechodu ze středověku k novověku, období Rudolfa II., přináší množství dokladů o životě pražských obyvatel a zmiňuje též stavovská povstání na počátku 17. století, ukončená bitvou na Bílé hoře. Expozice barokní Prahy pro změnu nabízí nejvíce uměleckých exponátů, mezi nimiž vynikají obrazy Karla Škréty, Petra Brandla i barokní sochařství.

Snad nejatraktivnějším exponátem muzea je Langweilův model Prahy, pocházející z let 1826–1837. Model, vyrobený ručně z papírové lepenky, ukazuje v měřítku 1 : 480 podobu Starého Města, Malé Strany a Pražského hradu před přestavbou Prahy na přelomu 19. a 20. století, a to se všemi detaily výzdoby fasád, zahrad, dvorů i s řadou již zbořených domů Starého Města a bývalého Židovského Města.

Muzeum nabízí velmi bohatý doprovodný program pro veřejnost, který zahrnuje workshopy, přednášky i zajímavou nabídku pro rodiny s dětmi.

 Kde
Karlín

Muzeum hlavního města Prahy spravuje celý soubor budov. Navštívit můžete dům U Zlatého prstenu v Týnské ulici na Starém Městě se stálou expozicí Praha Karla IV., mostecké věže Karlova mostu, Petřínskou rozhlednu, Prašnou bránu, Müllerovu vilu slavného architekta Adolfa Loose na Praze 6 a další řadu památek.

Karolína, Avantgarde Prague
Personal tip avatar
Menu