Holešovice

Holešovice byly založeny v meandru Vltavy, která je ze všech stran obtéká. Přímý vztah města a řeky sice byl v posledních letech bohužel narušen novou výstavbou, avšak přesto zůstává řeka pro jejich charakter klíčová. Pravidelná struktura připomíná průmyslová města 19. století. Dynamický a překotný charakter tohoto období je dosud uchován v různorodé zástavbě, kde se vedle sebe nacházejí tovární areály, výstavní nájemné domy i skromné domy, upomínající na původní zemědělský charakter čtvrti.

V posledních letech se Holešovice proměnily v jednu z nejživějších kulturních oblastí v Praze. Zaniklé továrny se staly ideálním místem pro vznik alternativních kulturních institucí, jako je galerie DOX, divadlo La Fabrika či scéna Jatka 78, která hostí divadelní a cirkusová představení z celé Evropy. Historická jatka, kde se naposledy zmíněné divadlo nachází, se dnes nazývají Tržnice a jsou i epicentrem místního života. V historických halách nalezneme skvělou zeleninovou tržnici, bazary nábytku, ale rovněž obchody s asijským padělaným zbožím, které jsou fascinujícím skanzenem 80. a 90. let minulého století.

Západní část Holešovic je od východní oddělena prázdnou plochou nádraží, která se jednou bezpochyby promění v jedno z největších stavenišť v centru Prahy. Než se tak stane, můžeme zde zažít neskutečnou atmosféru volné industriální krajiny, která se zázrakem uchovala uprostřed rušné metropole.

Památky a kulturní instituce:

Z památek je třeba vyzdvihnout zmíněný bývalý areál jatek, různé industriální stavby (bývalá Ferona a další areály) či výjimečný Libeňský most Pavla Janáka, který představuje pozoruhodný příklad architektury na hraně mezi doznívajícím kubismem a rodícím se puristickým hnutím. Z kulturních institucí můžeme jmenovat galerii současného umění DOX, která hostí výstavy a umělce z celého světa, či zmíněná divadla La Fabrika a Jatka 78.

 Kde
Holešovice

Adresa

Menu