Kontakt
Oblíbené

Základní informace

Zaměření muzea
Zaměření galerie
Sloh
Kde? Vinohrady

Vinohrady jsou pozoruhodný protiklad sousedního Žižkova. Na rozdíl od jeho proletářské atmosféry se Vinohrady vyznačují měšťanským blahobytem, který se promítl do pravidelné struktury čtvrti i velkorysé architektury jednotlivých domů. V době svého založení a rozkvětu byly Vinohrady samostatné město, které výstavností a ambicemi konkurovalo sousední historické Praze. Pravidelné ulice, výstavní domy, honosné veřejné budovy – to vše z Vinohrad činí příklad ideálního bohatého města sklonku 19. století. Na jižním svahu byla bloková struktura doplněna vilami, z nichž je nejpozoruhodnější neorenesanční vila továrníka Moritze Gröbeho, obklopená rozsáhlým romantickým parkem. Nejhonosnější domy se nacházejí v okolí rozlehlých Riegrových sadů, z nichž je také jeden z nejkrásnějších výhledů na panorama Pražského hradu.
Vznešená atmosféra čtvrti dokázala pozoruhodným způsobem odolat i během desetiletí vlády komunistického režimu. Pro něj byli obyvatelé bohatých Vinohrad nejtypičtějším příkladem třídního nepřítele, určeného k exemplárnímu potrestání nebo násilné převýchově. Čtvrť naštěstí nepostihly masivní demolice a nedošlo ani k razantní přestavbě historizujících domů. Intaktně dochována jsou také obě hlavní náměstí. Jednak náměstí Míru, k němuž směřuje dlouhý bulvár propojující Vinohrady s Novým Městem a kde se nachází novogotický kostel svaté Ludmily, Divadlo Na Vinohradech i Národní dům, jednak náměstí Jiřího z Poděbrad, jehož hlavní dominantou je mimořádně působivý modernistický kostel Nejsvětějšího Srdce Páně od slovinského architekta Josipa Plečnika.

Nejvýznamnější památky:
Mezi hlavní architektonické skvosty patří již zmíněné stavby – novorenesanční Gröbeho vila, novogotický chrám svaté Ludmily a zejména Plečnikův kostel Nejsvětějšího Srdce Páně, který pozoruhodným způsobem spojuje modernistickou architekturu s nadčasovým a symbolickým jazykem středomořské architektury.
Neméně zajímavé jsou mnohé činžovní domy, z nichž můžeme vyzdvihnout pozoruhodný dům nakladatele Jana Laichtera od zakladatele české moderní architektury Jana Kotěry. Strohý modernistický výraz domu je inspirován severoevropskou cihlovou architekturou.
Z novějších staveb je třeba zmínit žižkovskou televizní věž, která byla jedním z posledních zásahů komunistického režimu. Dvousetmetrová věž, postavená na místě vybagrovaného židovského hřbitova, se nad Žižkovem vznáší jako přízrak z jiné galaxie. Její architektura je nicméně přes všechen sporný dobový i místní kontext kvalitní a snese srovnání se soudobými západoevropskými realizacemi. Věž je přístupná veřejnosti a je z ní vynikající výhled na celou metropoli.

Adresa

Vinohrady

Zkušenosti ostatních