Armádní muzeum Žižkov

V historických budovách Památníku osvobození na Žižkově sídlí Armádní muzeum, věnující se vojenské historii od první světové války do nástupu komunismu v Československu. Expozici tvoří tři velké sály a horní foyer muzea, čtvrtý sál je využíván ke krátkodobým výstavám.

První sál se věnuje období mezi lety 1914 a 1918, tedy první světové válce, rozpadu rakousko-uherské monarchie a vzniku samostatného Československa. Při prezentaci úsilí československého odboje o zřízení vlastního státního útvaru je kladen důraz na historii československých legií. K vidění zde jsou nejrůznější zbraně, uniformy či prapory, ale také výtvarná díla významných umělců, jako byli František Kupka, Jan Štursa, Otto Gutfreund a další.

Druhý sál je věnován historickému vývoji armády meziválečného Československa, tedy letům 1918 až 1939. Expozice odráží obtížnost prvních let po vzniku samostatného státu, následné roky prosperity, hospodářskou krizi na počátku 30. let a postupný zánik československé státnosti. V tomto sále najdete mimo jiné i nejcennější exponáty celé sbírky, jimiž jsou nejvyšší zahraniční řády, udělené prezidentům T. G. Masarykovi a Edvardu Benešovi.

Druhou světovou válku a druhý československý odboj přibližuje třetí sál expozice, kde se seznámíte s účastí Čechů a Slováků ve vojenských operacích na všech frontách tohoto válečného konfliktu. Vystaveny jsou zde rovněž modely vojenské techniky a stejnokroje prezidenta Edvarda Beneše a ministra zahraničí Jana Masaryka. Připomenuta je celá řada významných osobností, včetně parašutistů, kteří uskutečnili zdařilý atentát na Reinharda Heydricha.

Horní foyer muzea přibližuje únorový státní převrat v roce 1948 a třetí protikomunistický odboj.

 Kde
Žižkov

Navštivte také Letecké muzeum Kbely, vybudované v areálu historického vojenského letiště Praha-Kbely. S celkovým počtem 275 letadel patří k největším leteckým muzeím v Evropě.

Maéva, Avantgarde Prague
Personal tip avatar
Menu