Kontakt
Oblíbené

Pro ceny a dostupnost tohoto představení nás kontaktujte na info@avantgarde-prague.cz

Základní informace

Doba trvání
Kdy navečer
Kde? Národní divadlo

Hlavní popis

Baletní večer s názvem Timeless přináší nad-časovost přinejmenším v dvojím smyslu: všechna tři díla jednoznačně nadřazují estetickou formu narativnímu obsahu (který prvním dvěma zcela chybí) a úspěšně vytrhují diváka z běžného vnímání času – dotýkají se ho závanem nekonečnosti. Celé představení navíc čerpá dynamiku z jejich výrazné vzájemné odlišnosti.

První inscenace – Serenáda – je neoklasickým dílem světoznámého choreografa George Balanchina, zakladatele americké baletní scény. Hudební složka, jíž je stejnojmenná skladba od P. I. Čajkovského, přesahuje pouhý podklad a proniká do podstaty baletu, který je třicetiminutovým organickým pohybem – takřka bez spočinutí tanečnic. Scéna je ponořená do hluboké modři, z níž baletky ve světle modravých úborech vyvstávají jako andělé; vizuální éteričnost a duchovní povznesenost zcela souzní s hudební lehkostí, evokující ozvěny věčnosti.

Separate Knots současného izraelského autora Emanuela Gata naproti tomu představuje dílo komorní a experimentální, jež jako by hledalo svou formu teprve v performativním procesu. Jeho síla tkví v syrové emocionalitě: po celou dobu sledujeme dvojici tanečníků na černém pozadí, doprovázenou klavírními sonátami F. Chopina. Pohyby jsou tentokrát velice expresivní, místy až se záměrnou křečovitostí, a na hudebním plynutí jsou závislé pouze volně. Přestože by této intimní choreografii intuitivně slušel malý divadelní prostor, rozlehlé jeviště Národního divadla z ní činí neopakovatelnou podívanou a příjemně zneklidňující zážitek.

Večer završuje Svěcení jara skladatele I. Stravinského, za jehož současnou baletní adaptací stojí americký tvůrce Glen Tetley. Hudba i tanec opět žijí pospolu, ačkoli Stravinského kompozice je mnohem chaotičtější než Čajkovského poklidné melodie: balet sám je totiž živelný, plný eruptivní síly a umělecky vyjadřující intenzitu pohanské oběti, jež sama obráží dialektiku smrti a nového života. Šaty jsou osekány na minimum a scéna ve znamení rostlinných motivů nás vtahuje do dávného světa bytostně provázaného s přírodními rytmy. Tanec hraničí s akrobatickými kousky a představuje rozpětí i hranice tělesných možností. Po zásvětní vznešenosti Serenády vás Svěcení jara znovu připoutá k živé zemi, k její divoce krásné duši.

Působí Orchestr Národního divadla.

Kam se dostavit:

Národní divadlo Národní 223/2 Praha 1 – Nové Město 110 00

Zkušenosti ostatních