Kontakt
Oblíbené

Pro ceny a dostupnost tohoto představení nás kontaktujte na info@avantgarde-prague.cz

Základní informace

Doba trvání
Kdy navečer
Kde? Hudební divadlo Karlín

Hlavní popis

Verdiho třetí opera na libreto Temistocla Solery se opírá o biblický námět, který je interpretován – jak je to u Verdiho časté – v duchu dobových osvobozeneckých písní. Dílo plné mladického zápalu, jež se stalo kolébkou skladatelova uměleckého výrazu, vybízí k osobité režijní adaptaci, které se zhostil slavný argentinský tenorista José Cura.

Třebaže příběh může vyznívat milenecky – což byl i určitý požadavek dobového vkusu –, jeho jádrem zůstává historická událost babylonského zajetí a omilostnění izraelského lidu. Babyloňané pod vedením krále Nabukadnesara dobývají Jeruzalém a s pomocí židovského vojevůdce Ismaela osvobozují královskou dceru Fenenu, která byla rukojmím velekněze Zachariáše. Mezitím chce pro sebe Nabukadnesarova nevlastní dcera Abigail získat následnictví na trůně, a tak králi prozradí, že Fenena tajně vyznává židovské náboženství; po tomto zjištění král zešílí a Abigail jím manipuluje, aby zničil všechny její nepřátele včetně Feneny. Nakonec skončí v žaláři i on sám a nad Izraelity visí rozsudek smrti…

Curova inscenace se nevychyluje ani ke striktní nápodobě předlohy, ani k novátorství, jež by ji naopak potlačovalo nebo karikovalo. Kontext i poselství proto zůstávají nezměněny: jedná se vlastně o vyjádření úcty k židovství ze strany současného autora, která nachází svůj operní obraz v závěrečném usebrání babylonského krále, jenž opouští přežité pohanství a dává se na judaistickou víru. Experimentální prvek se projevuje především v modernistických kostýmech, které jsou ovlivněny geometrickou estetikou malíře V. Kandinského, a nezapadají tak do žádné známé epochy. Zřejmě nejsilnější hudební prožitek skýtá slavná píseň hebrejských otroků, jíž se Sbor Národního divadla zhostil s naprostou bravurou. Nabucco je dílo obdařené velikou katarzní silou, jež vás provede dramatickou cestou k morálnímu uvědomění i duchovní naději.

Představení o čtyřech dějstvích je nastudováno v původní italštině s českými a anglickými titulky. Působí Sbor a Orchestr ND.

Kam se dostavit:

Hudební divadlo Karlín Křižíkova 283/10 Praha 8 – Karlín 186 00

Zkušenosti ostatních