Soubory a orchestry

Barokní a klasická hudba
Soubory a orchestry

Collegium 1704

Pražský barokní soubor

Orchestr Collegium 1704 byl založen roku 1991 Václavem Luksem. Sbor Collegium Vocale 1704 vznikl o 14 let později u příležitosti roku Bacha. Tato hudební uskupení jsou iniciátory různých projektů pro oživení barokní hudby střední Evropy a zvláštně pak díla Jana Dismase Zelenky, největšího tehdejšího českého skladatele.

Soubory a orchestry

Musica Florea

Soubor barokní hudby

Komorní soubor Musica Florea je jedním z prvních českých orchestrů zabývajících se stylově poučenou interpretací hudby zejména z období baroka. Charakteristickým rysem práce orchestru je hra na původní hudební nástroje nebo na jejich autentické kopie. Do jejich širokého repertoáru patří nejen hudba duchovn ...

nahoru